21 Temmuz 2019 Pazar
“İZAHA DAVET VE İNCELEME SÜRECİ” SEMİNERİ GTO’DA YAPILDI

“İZAHA DAVET VE İNCELEME SÜRECİ” SEMİNERİ GTO’DA YAPILDI

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından ortaklaşa olarak 482 Sayılı Vergi Usul Kanunu ( VUK) Genel Tebliği ile Vergi Usul Hukukuna “İzaha Davet ” adı ile yeni getirilen müessese hakkında bir bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme seminerinde Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, katılımcılara vergi incelemelerinde yeni bir enstrüman olan İzaha Davet metodu konusunda bir sunum yaptı.

Toplantının açılışında Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali İhsan Kaya, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Nabioğlu birer konuşma yaptılar.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu, son dönemde vergisini düzenli ödeyene vergi indirimi ve yeniden yapılandırmaların iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Vergi konusunda yapılan düzenlemelerde öncelikli hedefin verginin tabana yayılması olması gerektiğini ve yapılan düzenlemelerde amacın kayıt dışılığını azaltmak olduğunu vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, “ Vergi artışlarının tartışıldığı bir gündemde vergide “ İzaha daveti ve inceleme sürecini konuşuyoruz. 1 Eylül’de yürürlüğe giren “İzaha Davet” düzenlemesi ile Bakanlık vergi kaybına neden olduğu gerekçesiyle takibe düşen mükellefleri izaha davet edecek. Bu düzenleme ile Maliye Bakanlığı, mükelleflere vergi incelemesi, cezai yaptırım ve takdir komisyonlarına sevkten önce son bir şans daha veriyor. Bu uygulamanın devlet ve mükellef ilişkilerini daha sıcak hale getireceğini düşünüyorum. En azından mükellef psikolojik olarak da rahatlayacak. İyi niyetli mükelleflerin korunup kollandıklarını hissetmeleri, dertlerini anlatıp paylaşabileceklerini bir müessesenin olduğunu bilmesi çok önemli. Bu yeni yöntemin vergi incelemesi öncesi pratik bir düzeltici beyan mahiyeti taşıyan bir uygulama mahiyeti taşımaktadır. 01.09.2017 tarihinden itibaren uygulamaya konulan bu yöntem ile vergi inceleme süreci bir anlamda öne çekilerek mükelleflerin gönüllü beyan sistemi benzer bir sistem ile pratik sonuca gitmeleri hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

“İzaha Davet ve İnceleme Süreci” seminerine konuşmacı olarak katılan Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, 25 Temmuz 2017 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili izaha davet kapsamına alınan konularla ilgili bilgilendirme yaparak katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

4.10.2017 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz