26 Mayıs 2022 Perşembe
Üç emekliden biri 55 yaşında veya daha genç

Üç emekliden biri 55 yaşında veya daha genç

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada emeklilerin üçte birini 55 ve daha genç yaştakilerin oluşturduğu belirtildi.

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada emeklilerin üçte birini 55 ve daha genç yaştakilerin oluşturduğu belirtildi.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2016 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de emekli maaşı alan yaklaşık 8 milyon ferdin %80’ini erkekler, %20’sini ise kadınlar oluşturdu.

Yaş grupları itibariyle emeklilerin %40'4'ünün 56-65, %27,8'inin 46-55, %20,7'sinin 66-75 yaş grubunda yer aldığı görüldü. Emekli fertlerin %10'unu ise 76 ve daha yukarı yaştakiler oluşturdu.

Emeklilerin çoğu lise altı eğitimli

Emekli fertlerin %67’sini lise altı eğitim düzeyindekiler oluşturdu. Lise ve dengi okul mezunlarının oranı %14,8 iken, yükseköğretim mezunlarının oranı %13,7 oldu. Emekli fertlerin %4,5’ini ise okur-yazar olmayanlar oluşturdu.

Yarısının kronik bir sağlık sorunu var

Emekli fertlerin %55,4'ü şeker, tansiyon, kalp, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalığının olduğunu, %44,6'sı ise böyle bir kronik rahatsızlığının olmadığını belirtti

Genel sağlık durumu itibarıyla, emekli fertlerin %2,3’ü sağlık durumunu çok iyi, %46,9’u iyi olarak değerlendirirken, %37,3’ü sağlık durumunu orta düzeyde olduğunu ifade etti.

Diğer taraftan emekli fertlerin %12’si sağlık durumunun kötü, %1,4’ü ise çok kötü olduğunu belirtti.

Emeklilerin tamamına yakını ihtiyaç duyduğunda ilaç ve tıbbi hizmet alabiliyor

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada emeklilerin %94,2’sinin ihtiyaç duyduğunda ilaç ve tıbbi hizmet alabildiği ifade edildi.

Araştırma sonuçlarına göre, ihtiyaç duyduğunda doktora başvurabilen emeklilerin oranı %94,5 iken, ihtiyaç duyduğunda ilaç alabilenlerin oranı %99,2 oldu. Her ikisine de ulaşabilen emeklilerin oranı ise %94,2 oldu. 

10.11.2017 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz