28 Eylül 2023 Perşembe
Yılmazkaya’dan Avukat ve Doktorlara müjde

Yılmazkaya’dan Avukat ve Doktorlara müjde

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, doktor ve avukatları yakından ilgilendiren önemli bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

 

Meslekte 8 yılını tamamlamış doktor ve avukatların yurtdışına daha rahat bir şekilde çıkmalarını öngören tasarıyı TBMM Başkanlığına veren Yılmazkaya, “Bu kanun teklifi, meslekte en az 8 yıl görev yapmış olan ve hayatımızı emanet ettiğimiz doktorların kendilerini daha çok geliştirebilecekleri tıp dünyasından uzak kalmamaları ve de avukatların uluslararası davalara katılabilmeleri adına önemli bir engelin kaldırılması anlamına gelmektedir” dedi.

Tıp dünyasındaki uluslararası seminerlere katılamayan ve uluslararası çalışmalara bulunamayan doktorları ve İsrail’in Mavi Marmara soruşturmasına katılamayan avukatları örnek gösteren Yılmakzya hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi;

“Mavi Marmara olayı ile ilgili olarak İsrail aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde açılan soruşturmada Hollanda’nın vize engeli koyması nedeniyle mağdur Avukatların mahkemeye katılamamalarıyla sonuçlanmış tarihi bir olay yaşadık.

Diğer bir taraftan; Son yıllarda eğitim ve tıp dünyasında yaşanan çok boyutlu gelişme, ülkemizde bulunan tıp fakültelerine değişim ve dönüşüm, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıp eğitimi, Türkiye'deki en uzun eğitim süresine sahip olan bölümdür. Bu uzun süren eğitimini tamamlayarak hekimlik hayatına başlayan doktorlarımız kendilerini geliştirmeleri ve tıp dünyasında yaşanan gelişmelerden geri kalmamaları adına uluslararası çalışmalarda ve seminerlerde bir fil bulunmaları ülkemiz adına büyük kazanım olacaktır.”

Yılmazkaya, “Hazırlanan bu kanun teklifiyle, avukat ve doktorların uluslararası serbest dolaşım hakkının sağlanması adına yaşadıkları gereksiz bürokratik engelin kaldırılarak, hususi damgalı pasaport almaya hak kazandırılması amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Yılmazkaya konuyla ilgili Meclis Başkanlığına sunduğu kanun teklifinde şu ifadelere yer verdi; “15.07.1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14.maddesi'nin (A) bendinin 1. fıkrasında hususi damgalı pasaport alabilecek olan şahıslar belirtilmiştir. Bu madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; hususi damgalı pasaport verilmesi uygun görülmüştür.

Söz konusu hususi pasaport hakkından serbest çalışan doktor ve avukatlar yararlanamamaktadır. Diğer taraftan, imzalanmış olan uluslararası kurallara göre avukatlara uluslararası serbest dolaşım hakkının sağlanması bir zorunluluktur. 27 Ağustos - 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana'da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı Üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilen ve ülkemizin de imzalamış olduğu “Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler’in Avukatlık Faaliyetinin Güvencesi başlıklı 16 ıncı Maddesi” sözleşmeyi imza eden hükümetlere avukatların; hiçbir baskı, engelleme, taciz veya bir müdahaleyle gerek kalmaksızın her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmelerini ve yurt içinde ve yurt dışında serbestçe seyahat etme ve müvekkilleriyle görüşebilmelerini sağlamaktadır.

Bu durumun bir örneği, Mavi Marmara olayı ile ilgili olarak İsrail aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde açılan soruşturmada Savcılık Bürosu’nun mağdur avukatlarına verdiği Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki randevularına Hollanda’nın vize engeli koyması nedeniyle mağdur Avukatların katılamamalarıyla yaşanmıştır.

 

Bu kanun teklifi ile meslekte en az 8 yıl görev yapmış olan ve hayatımızı emanet ettiğimiz doktorların kendilerini daha çok geliştirebilecekleri tıp dünyasından uzak kalmamaları adına önemli bir engelin kaldırılmasıdır.

Son yıllarda eğitim ve tıp dünyasında yaşanan çok boyutlu gelişme, ülkemizde bulunan tıp fakültelerine değişim ve dönüşüm, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıp eğitimi, Türkiye'deki en uzun eğitim süresine sahip olan bölümdür. Bu uzun süren eğitimini tamamlayarak hekimlik hayatına başlayan doktorlarımız kendilerini geliştirmeleri ve tıp dünyasında yaşanan gelişmelerden geri kalmamaları adına uluslararası çalışmalarda ve seminerlerde bir fil bulunmaları ülkemiz adına büyük kazanım olacaktır.

Hazırlanan bu kanun teklifiyle, avukat ve doktorların uluslararası serbest dolaşım hakkının sağlanması adına yaşadıkları gereksiz bürokratik engelin kaldırılarak, hususi damgalı pasaport almaya hak kazandırılması amaçlanmaktadır.”

14.01.2019 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz