24 Temmuz 2021 Cumartesi
“AKP’nin Kadın Hak ve Özgürlükler Tablosu Kötü!”

“AKP’nin Kadın Hak ve Özgürlükler Tablosu Kötü!”

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nün 84. Yıldönümünü kutlayan CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya 5 Aralık günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

AKP’nin kadın hak ve özgürlükler tablosunu eleştiren Yılmazkaya yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Çalışmak ve üretmek, kadının yaşama katılması için özgürleşmesi adına önemli bir adımdır. Ama bu kadının kurtuluşu anlamına gelmez. Çünkü toplumun kendisine biçtiği role uygun olarak iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir ev kadını olma sorumluluğunu taşımak zorunda kalan kadınlar; gelenekler, töreler, toplumsal ve dinsel kurallarla yaşam standardını belirlemiş, uysal ve itaatkar varlık haline getirilmiştir. Tüm bu olumsuzluklara karşın kadın yine de dayanıklı ve dirençli yapısını korumayı başarmıştır.

Namus ve töre adına katledilen kadınlarımızın sayısı maalesef her gün artmaktadır. AKP iktidarı döneminde kadın cinayetlerinin % 1500 artış göstermesi siyasi iktidarın kadın hak ve özgürlüklerine bakış açısını rakamsal olarak yansıtmaktadır.

Kadına karşı şiddet dünyada en yaygın ancak en az cezalandırılan suçtur. Kadını korumak adına yapılan mücadeleler sürse de aslında toplumun tamamının bilinçlendirilmesi ile bitirilecek bir sorundur. Bu çalışmaların sonuç vermesi ve kadının çağdaş seviyeye ulaşması laik ve demokratik sistem içinde mümkün olabilir. Günümüz baskın bir erkek egemen toplum baskısıyla kadınların alanını daha da daraltmış durumdadır.

Kadın haklarındaki kazanımlarla demokratikleşme süreci hızlanmış, kadınlar üretken ve yaratıcı güçleriyle kamusal alana, üretime, yönetime ve yaşamın tüm alanlarına katılma olanağına kavuşmuş, insan hak ve özgürlüklerinin dünya genelinde önemsenmesine ve uygulanmasına yönelik umut verici adımların atılmasını sağlamıştır.

Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, kadın-erkek tüm yurttaşlarını hak ettiği yaşam düzeyine kavuşturmak hedefiyle Yüce Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kadın hakları alanında gurur verici atılımlar gerçekleştirmiştir.

Ülkemizin aydınlanmasında, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesini tüm Ulus'un yüceltilmesiyle eşdeğer tutan Atatürk, devrimlerle Türk kadınının dönemin koşullarına göre birçok gelişmiş ülkede bile görülmeyen haklar elde etmesini sağlamıştır.

Kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşmasına yönelik kısa zaman diliminde yürürlüğe konulan devrim nitelikli yasalar, kadınlarımızın çağdaş yaşam olanaklarından yararlanmalarının, iş dünyasında varlık gösterebilmelerinin ve siyasal yaşama etkin katılımlarının yolunu açmıştır.

İnsan hak ve özgürlüklerinde büyük uğraş ve zorlu emeklerle gelinen aşamaya karşın, kadınlarımızın, eğitim de dahil olmak üzere, kimi toplumsal hizmetlere ulaşmakta zorlandıkları bilinmektedir.

Dünya barışının sürekli kılınması ve temel insan haklarının kullanılması, kadın-erkek herkesin eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına bağlıdır.

Kadınların ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal yaşamda hak ettiği yeri edinmesi ve cinsiyetten kaynaklanan eşitsizliğin tümüyle ortadan kalkması, devletlerin yanı sıra, uluslararası örgütlerin ve eşitsizliği yazgı olarak görmeyen bireylerin çabasını gerektirmektedir. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği haklı savaşımın simgesi 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü yürekten destekliyorum.

Ülkemizde kadın hareketinin amacına ulaşması, siyasal, ekonomik ve sosyal alanda daha iyi yaşam standartlarına kavuşturulmaları, laik ve demokratik sistemde hak ettikleri yerde bulunmaları, savaşlardan uzak, evlatlarını beceriksiz iktidar savaşlarına kurban vermeyecek annelerin, her alanda emek veren direnişçi ve emekçi kadınlarımızın “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü” en içten duygularımla kutluyorum.”

4.12.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz