2 Ağustos 2021 Pazartesi
En çok pay kiraya

En çok pay kiraya

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hanehalklarının harcamalarının dörtte birinin kira ve konut harcamasının oluşturduğu belirtildi.

Hanehalkı bütçe araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %23,7 ile konut ve kira harcamaları alırken ikinci sırayı %20,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, üçüncü sırayı ise %18,3 ile ulaştırma harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise %2,2 ile sağlık, %2,3 ile eğitim hizmetleri ve %2,9 ile eğlence ve kültür oldu.

KONUTTA EN ÖNEMLİ PROBLEM ISINMA

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada konuta ilişkin en önemli problemin izolasyondan dolayı ısınma sorunu olduğu bildirildi.

5 AİLEDEN ÜÇÜ KENDİ EVİNDE

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre 2018 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde; bireylerin %59,0'ının oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, %25,2'sinin ise kiracı olduğu görüldü.

Bireylerin %39,6'sının 2018 yılında konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, %36,2'sinin sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. nedenlerle sorun yaşadığı ve %24,8'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görüldü.

GENİŞ AİLELERİN %26,9'UNUN YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞADIĞI GÖRÜLDÜ

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60,0'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırı incelendiğinde, yoksulluk sınırının altında yaşayan bireylerin oranının 2018 yılında %21,2 olduğu görüldü. Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hanehalklarının %12,8'inin, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının %20,2'sinin, geniş ailelerden oluşan hanehalklarının %26,9'unun, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının ise %13,0'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözlendi.

12.05.2020 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz